Page Loader
 • CHEP Slovensku

  CHEP na Slovensku

  Opýtali ste sa niekedy sami seba... Prevážame, skladujeme a chránime naše produkty v dodávateľskom reťazci efektívne?

Portfolio+Plus Prihlásenie

 • Veľa spoločností v rámci celého sveta nám položilo túto otázku spolu s požiadavkou nájsť pre ich potreby efektívnejšie riešenie.
 • Naše skúsenosti nám umožňujú poskytovať zákazníkom služby, ktoré odstraňujú nedostatky v ich dodávateľskom reťazci. Za týmto účelom ponúkame širokú škálu paliet, kontajnérov a prepraviek a spolu s nimi riešenia, kde CHEP preberá zodpovednosť za činnosti a aktivity spojené s ich prevádzkou, ako opravy, čistenie a premiestňovanie. Týmto pomáhame našim zákazníkom uvoľniť kapitál a optimalizovať prevádzkové náklady, aby mohli investovať do hlavných aktivít svojho podnikania.
 • Ak by ste sa chceli dozvedieť viac, radi Vám pomôžeme.

 • CHEP ponúka služby v oblasti paliet a kontajnerov od roku 1954
 • CHEP je globálnym lídrom s viac ako 300 miliónmi paliet, prepraviek a kontajnerov používaných v rámci dodávateľských reťazcov každý deň.
 • V súčasnosti CHEP pôsobí v 49 krajinách na celom svete zaviazaný uspokojovať potreby hlavných priemyselných odvetví vrátane výroby spotrebného tovaru, maloobchodu, všeobecnej výroby, automotive, aerospace, poľnohospodárskej produkcie a chemického priemyslu.
 • Za spoločnosťou CHEP stojí materská spoločnosť Bramles, ktorá poskytuje stabilné finančné zázemie na podporu CHEP vízie, ktorou je poskytovanie poolingových riešení pre najdynamickejšie rastúce odvetvia v rozvinutých aj rozvíjajúcich sa krajinách na celom svete.

Drevená paleta - 1200 x 1000 mm

Wooden Pallet - 1200 x 1000 mm

Táto platforma priemyselnej kvality s rozmermi 1200 x 1000 mm je ideálna na prepravu tovaru v mnohých priemyselných odvetviach vrátane spotrebného tovaru, čer  ( 00001 )

Drevená paleta - 1200 x 800 mm

Wooden Pallet - 1200 x 800 mm

Paleta CHEP 1200 x 800 mm je viacúčelová platforma, ktorú možno bezpečne používať pre väčšinu aplikácií pri distribúcii a preprave tovaru a výrobkov v Európe.  ( 00003 )

Drevená a kovová paleta - 800 x 600 mm

Wooden & Metal Pallet - 800 x 600 mm

Kovová a drevená paleta 800 x 600 mm CHEP je odolná paleta, ktorú možno používať pre väčšinu aplikácií v distribúcii a dopravných reťazcoch v Európe. Vďaka sv  ( 00008 )

Display plastová paleta - 600 x 400 mm

Plastic Display Pallet - 600 x 400 mm

S paletou sa ľahko manipuluje, 600 x 400 mm. Display plastová paleta so štyrmi možnosťami vstupu je ideálna na vysoko rýchlostné automatizované systémy, s kon  ( 00016 )